Werkvelden en projecten

WesselinkVanZijst adviseert maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven over het professionaliseren van omgevingsgericht werken. Daarbij richten wij ons zowel op het verbeteren van de relatie tussen de organisatie en hun omgeving als op het invulling geven aan het omgevingsmanagement bij projecten of andere opgaven:
 • Economische groei en ontwikkeling is belangrijk voor de Nederlandse samenleving, net zoals een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.
  • Hoe zorgen wij dat economische ontwikkeling en kwalitatieve leefomgeving met elkaar in balans blijven?
 • Alles draait in Nederland om water! Voldoende goed water voor natuur, industrie en inwoners is geen zekerheid meer.
  • Hoe zorgen wij voor voldoende kwalitatief water voor natuur, industrie en mensen?
 • De agrarische sector en de natuur staan beide onder druk. De opgaven van beide domeinen lijken tegengesteld.
  • Hoe brengen wij de belangen van de agrarische sector en de belangen van de natuur in een gezamenlijke opgave?
 • Het klimaat verandert en die verandering raakt iedereen. Er zijn aanpassingen nodig van dijken versterken tot verduurzaming van de energievoorziening.
  • Hoe maken wij Nederland toekomstbestendig?
 • Nederland vergrijst, de druk op de zorg neemt toe en kwaliteit van leven is belangrijker dan ooit
  • Hoe blijft de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar?
 • Nederland is van iedereen. Niemand mag worden uitgesloten. Toch voelen grote groepen zich wel zo.
  • Hoe zorgen wij voor een inclusief Nederland, waar iedereen mee kan doen?

Filters