Werkvelden en projecten

WesselinkVanZijst adviseert opdrachtgevers in de publieke en de private sector over de wijze waarop omgevingspartijen worden betrokken bij de oplossing van maatschappelijke opgaven. Het gaat dan veelal om opgaven in de fysieke ruimte (water, energie, natuur, infrastructuur en gebiedsontwikkeling), maar ook bij opgaven omtrent openbare orde, veiligheid, leefbaarheid en zorg.

Filters