Realiseren van aardwarmte in Utrecht op een manier die van waarde is voor het gebied en stakeholders die er mee te maken krijgen.

Geothermie

Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in Utrecht. Een schone energievorm met relatief weinig ruimtelijke impact en een voorspelbare levering als er eenmaal productie is. De projecten LEAN en GOUD hebben beide het doel aardwarmte te benutten voor het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gemeente Utrecht en omstreken. De provincie Utrecht steunt deze initiatieven. Omdat beide projecten plaatsvinden in hetzelfde gebied en er dus veel overeenkomstige stakeholders zijn, wordt één aanpak gehanteerd richting de omgeving vanuit de organisatie Warmtebron Utrecht. Thijs Kraassenberg is senior omgevingsmanager. Hij heeft het realiseren van aardwarmte in Utrecht op een manier die van waarde is voor het gebied en de stakeholders die er mee te maken krijgen, als doel voor de SOM-inzet bij LEAN en GOUD.