Strategische advisering aan de provincie Groningen bij het bereiken van overeenstemming met Duitse overheden als Nedersaksen en Bremen over de Wunderline, een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Wunderline

Senior adviseur Eric van Vliet adviseert de provincie Groningen bij het bereiken van overeenstemming met Duitse overheden als Nedersaksen en Bremen over de sociaal-economische versterking van de noordelijke grensregio. Als groter kader voor omvangrijke investeringen in een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline.

Bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten spelen vaak veel issues en is een groot aantal stakeholders betrokken. De complexiteit neemt toe als deze ontwikkeling plaatsvindt in een grensregio met grote verschillen in politieke besluitvorming, overheidsstructuur en cultuur. Provincie Groningen wil investeren in de kwaliteit van de spoorverbinding naar Bremen, maar heeft daarvoor ook investeringsbeslissingen nodig van Duitse overheden als deelstaat Nedersaksen en Hanzestad Bremen. Juist deze situatie leent zich voor een SOM aanpak, waarbij wordt gekeken naar de opgave en de context waarin deze gerealiseerd moet worden. Voor het Wunderline project leidde de uitgevoerde belangenanalyse tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor het louter investeren in een spoorproject. Dit resulteerde in een strategie gericht op het vergroten van de taart. Sociaal-economische versterking van de noordelijke grensregio en verbreding van de projectscope staan hierin centraal. Daarvoor is invulling gegeven aan het verbeteren van de ketenmobiliteit in de gemeenten langs de lijn en grensoverschrijdende samengewerkt aan het wegnemen van arbeidsmarktbarrières. Bijvoorbeeld door erkenning van diploma’s en kwalificaties en door het benutten van kansen op het gebied van toerisme en onderwijs. Dankzij deze aanpak neemt de meerwaarde van het project toe en groeit de steun bij de Duitse partners, de Nederlandse overheid én de Europese Commissie. Inmiddels is de investeringsbeslissing genomen op basis van een bidbook.