Marc Wesselink

Directeur

Marc is adviseur in hart en nieren. Hij is opgegroeid in de jaren 80, waar de basis is gelegd voor zijn maatschappelijk engagement. Het stoort Marc dat er door onprofessioneel belangenmanagement veel maatschappelijk resultaat verloren gaat. In termen van geld, maar ook in termen van tijd, kwaliteit, emotie en gemiste kansen voor een betere leefomgeving. Zijn ambitie: consensusgericht belangenmanagement in Nederland professionaliseren. Daarom heeft hij in de afgelopen 20 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het SOM-gedachtegoed: Strategisch OmgevingsManagement. Dit is een op Mutual Gains gebaseerde, pragmatische aanpak voor maatschappelijke opgaven en belangentegenstellingen.

Na directeur te zijn geweest van de Nederlandse vestiging van een internationaal milieubureau en partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, is hij in 2010 samen met Hans van Zijst WesselinkVanZijst gestart.

Marc is een echte ‘pracademic’! Hij stapt graag met beide benen in de opgave. Als professioneel procesbegeleider en -architect leidt hij groepen naar een oplossing. En hij vertaalt zijn inzichten naar het SOM-gedachtegoed en opleidingsmateriaal.

Naast auteur van het Handboek Strategisch OmgevingsManagement en tal van publicaties is Marc docent aan verschillende opleidingen en een veel gevraagd spreker. Zijn bevlogenheid en energieke manier van werken en spreken zijn inspirerend voor publiek en klant. Marc werkt intensief samen met prof. Lawrence Susskind (MIT Boston) en het door hem opgerichte Consensus Building Institute aan de ontwikkeling van het gedachtegoed.

Marc werkt voor zowel overheid, NGO’s als industrie, en altijd met respect voor de wederzijdse belangen. Projecten waaraan hij heeft gewerkt zijn onder meer Maasvlakte 2 en de N69/Grenscorridor. Verder werkte hij aan integrale gebiedsopgaven op het gebied van natuur, watermanagement (hoogwaterbescherming), energie (-transitie en dialoog over aardbevingen als gevolg van gasonttrekking) en infrastructuur & transport (dialoog over de toekomst van de luchtvaart). Daarnaast is Marc actief in justitie en veiligheid en in het sociale domein.

marc.wesselink@wesselinkvanzijst.nl
Twitter
LinkedIn

Marc Wesselink

Directeur

Marc is adviseur in hart en nieren. Hij is opgegroeid in de jaren 80, waar de basis is gelegd voor zijn maatschappelijk engagement. Het stoort Marc dat er door onprofessioneel belangenmanagement veel maatschappelijk resultaat verloren gaat. In termen van geld, maar ook in termen van tijd, kwaliteit, emotie en gemiste kansen voor een betere leefomgeving. Zijn ambitie: consensusgericht belangenmanagement in Nederland professionaliseren. Daarom heeft hij in de afgelopen 20 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het SOM-gedachtegoed: Strategisch OmgevingsManagement. Dit is een op Mutual Gains gebaseerde, pragmatische aanpak voor maatschappelijke opgaven en belangentegenstellingen.

Na directeur te zijn geweest van de Nederlandse vestiging van een internationaal milieubureau en partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, is hij in 2010 samen met Hans van Zijst WesselinkVanZijst gestart.

Marc is een echte ‘pracademic’! Hij stapt graag met beide benen in de opgave. Als professioneel procesbegeleider en -architect leidt hij groepen naar een oplossing. En hij vertaalt zijn inzichten naar het SOM-gedachtegoed en opleidingsmateriaal.

Naast auteur van het Handboek Strategisch OmgevingsManagement en tal van publicaties is Marc docent aan verschillende opleidingen en een veel gevraagd spreker. Zijn bevlogenheid en energieke manier van werken en spreken zijn inspirerend voor publiek en klant. Marc werkt intensief samen met prof. Lawrence Susskind (MIT Boston) en het door hem opgerichte Consensus Building Institute aan de ontwikkeling van het gedachtegoed.

Marc werkt voor zowel overheid, NGO’s als industrie, en altijd met respect voor de wederzijdse belangen. Projecten waaraan hij heeft gewerkt zijn onder meer Maasvlakte 2 en de N69/Grenscorridor. Verder werkte hij aan integrale gebiedsopgaven op het gebied van natuur, watermanagement (hoogwaterbescherming), energie (-transitie en dialoog over aardbevingen als gevolg van gasonttrekking) en infrastructuur & transport (dialoog over de toekomst van de luchtvaart). Daarnaast is Marc actief in justitie en veiligheid en in het sociale domein.

marc.wesselink@wesselinkvanzijst.nl
Twitter
LinkedIn