BELANGENMANAGEMENT GERICHT OP CONSENSUS

WesselinkVanZijst is expert in het bouwen van consensus. Aan de basis van SOM ligt de Mutual Gains Approach (Harvard). Hierbij wordt onderhandeld op basis van belangen in plaats van standpunten. Met gerichte aandacht voor de diepere, achterliggende belangen van alle stakeholders, worden oplossingen mogelijk die voor alle partijen waarde opleveren. Met SOM worden issues opgelost en wordt tegelijkertijd gewerkt aan een duurzame relatie met stakeholders.

Ons team bestaat uit ervaren en gedreven adviseurs, die hun eigen ervaring gebruiken om het SOM-gedachtegoed verder te ontwikkelen. Wij geven strategisch en praktisch advies en leveren kundige omgevingsmanagers. Daarnaast helpen wij organisaties met de professionele inrichting van hun omgevings- en stakeholdermanagement.

Wij delen onze kennis via een breed aanbod van opleidingen via onze SOM Academie en boeken en literatuur in ons Kenniscentrum.

ONZE KENNISCOALITIE

WesselinkVanZijst is verbonden aan het door MIT Prof. Lawrence Susskind opgerichte Consensus Building Institute (CBI) in Boston en werkt samen met het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam.
Ons kennisnetwerk