Joint Fact Finding

Joint Fact Finding
In menig SOM-traject is er sprake van spanning en onenigheid vanwege botsende belangen, of verschillende interpretaties van de feiten. Of over onbekende feiten, waarvan de mogelijke gevolgen worden overschat of onderschat. Dit leidt vaak tot wantrouwen en verdieping van het conflict.

Collega Jeroen Medema beschrijft hoe je hier doorheen breekt met de stapsgewijze aanpak van Joint Fact Finding. Hij doet dit aan de hand van zijn eigen ervaringen in het project ‘Evenemententerrein N1 in Amsterdam’.
Download Publicatie

Joint Fact Finding