Handboek Strategisch OmgevingsManagement 2.0 komt eraan!

28 juni 2022
Op dit moment legt Marc Wesselink de laatste hand aan de volledig herziene verzie van het Handboek Strategisch OmgevingsManagement. Veel nieuwe inzichten en bewezen aanpakken bieden de omgevingsprofessional handelingsperspectief afgestemd op de actuele uitdagingen van onze complexe samenleving. De toevoeging 2.0 is dan ook meer dan terecht.

Het Handboek Strategisch Omgevingsmanagement 2.0 volgt de vier bouwstenen van de SOM-methode. In de bouwsteen over ‘werken vanuit een visie’ staat Mutual Gains centraal. In deze bouwsteen wordt naast belangen ook bouwen aan vertrouwen en omgaan met macht, spanning en complexiteit uitgediept. De tweede bouwsteen gaat over de beproefde SOM-cirkel. Deze is aangepast aan de nieuwste inzichten. Nieuw zijn de bouwstenen over ‘leiderschap en vaardigheden’ en de ‘verankering van SOM’.

“In opgaven wordt vaak geklaagd over de toegenomen spanning, en over destructieve inzet van macht en invloed, en dat dit komt door een gebrek aan vertrouwen. Daarom is de aanpak aangepast en uitgebreid met deze cruciale elementen. Ons werk wordt steeds complexer, dat vereist een passende aanpak en die vind je in deze 2.0 versie.” Marc Wesselink

Handboek Strategisch OmgevingsManagement 2.0 is een uitgave van Koninklijke Boom uitgevers. De 350 pagina’s tellende paperback kost € 39,95 en is te reserveren via de bekende webshops zoals managementboek.nl. Het boek komt uit op 22 oktober 2022.